SENSOR CÁC DÒNG MÁY THỞ

Sắp xếp:


Cảm biến oxy Max13-250 – Máy thở Philips

Max13-250 Oxygen Sensor Hãng sản xuất: Maxtec – Mỹ

Cảm biến oxy Max-13 – Máy thở Philips

Max-13 Oxygen Sensor Hãng sản xuất: Maxtec – Mỹ

Cảm biến oxy Max-12A – Máy thở Philips

Max-12A Oxygen Sensor Hãng sản xuất: Maxtec – Mỹ

Cảm biến oxy Max-3 – Máy thở Mindray

Max-3 Oxygen Sensor Hãng sản xuất: Maxtec – Mỹ

Cảm biến oxy Max-1 – Máy thở GE ( Datex Ohmeda)

Max-1 Oxygen Sensor Hãng sản xuất: Maxtec – Mỹ

Cảm biến oxy Max-43 – Máy thở GE (Ohmeda)

Max-43 Oxygen Sensor Hãng sản xuất: Maxtec – Mỹ

Cảm biến oxy Max-10 – Máy thở GE (Ohmeda)

Max-10 Oxygen Sensor Hãng sản xuất: Maxtec – Mỹ

Cảm biến oxy Max-1 – Máy thở GE

Max-1 Oxygen Sensor Hãng sản xuất: Maxtec – Mỹ

Cảm biến oxy Max16 – Máy thở dòng Bennett

Max16 Oxygen Sensor Hãng sản xuất: Maxtec – Mỹ

Cảm biến oxy Max13-250 – Máy thở dòng Bennett

Max13-250 Oxygen Sensor Hãng sản xuất: Maxtec – Mỹ

Cảm biến oxy Max-13 – Máy thở Convidien(Bennett)

Max-13 Oxygen Sensor Hãng sản xuất: Maxtec – Mỹ

Cảm biến oxy Max-11i - Drager

Max-11i Oxygen Sensor Hãng sản xuất: Maxtec – Mỹ

Cảm biến oxy Max-11 - Drager

Max-11 Oxygen Sensor Hãng sản xuất: Maxtec – Mỹ

Cảm biến oxy Max-2 - Drager

Max-2 Oxygen Sensor Hãng sản xuất: Maxtec – Mỹ

Hiển thị 1 - 14 / 14 kết quả

 

Chào mừng đến với Website Công ty TBYT An Lợi, chúc quý khách có trải nghiệm tuyệt vời

Đã thêm vào giỏ hàng