MÁY GIÚP THỞ LYRA X1


MÁY GIÚP THỞ LYRA X1

Model : Lyra x1

 


Còn hàng

Tính năng của sản phẩm:
- Máy giúp thở Lyra x1 thở linh hoạt cho  các ứng dụng bệnh viện
– Một máy thở điều khiển tuabin nhỏ gọn với đa chức năng, bao gồm thở không xâm lấn và xâm lấn, và phù hợp để điều trị cho hầu hết các loại bệnh nhân. Máy giúp thở Lyra x1 linh hoạt trong bệnh viện và có thể di chuyển. Các chế độ thở toàn diện, bao gồm APRV, PRVC, NIV có sẵn cho tất cả các nhu cầu của bạn và cho tất cả các loại bệnh nhân từ sơ sinh (tùy chọn) đến người lớn. Thở không xâm lấn được áp dụng trong tất cả các chế độ và Dual BPAP. Thở tự phát là có thể trong nhiều chế độ.
– Màn hình cảm ứng độ phân giải cao có thể thu gọn, máy giúp thở LYRA x1 được gắn trên xe đẩy có thể lựa chọn cho các ứng dụng ICU, cũng như máy thở hiệu suất cao trong toàn bệnh viện và vận chuyển
– Giao diện người dùng thông minh hiển thị các thông số điều khiển hữu ích trong từng chế độ thở. Các chức năng đặc biệt có thể truy cập trực tiếp trên màn hình cảm ứng chính. Thở dự phòng có sẵn cho tất cả các chế độ thông gió tự phát.
Thông số kĩ thuật:
Chế độ thở,kiểu thở :
•    Chế độ thở xâm lấn :
•    VCV : thông khí điều khiển thể tích
•    PCV : thông khí điều khiển áp lực
•    VSIMV : thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì kiểm soát thể tích
•    PSIMV : thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì kiểm soát áp lực
•    CPAP/PSV : thở áp lực dương liên tục/hỗ trợ áp lực
•    PRVC : thông khí kiểm soát áp lực theo mục đích thể tích
•    V+SIMV (PRVC+SIMV) : thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì, kiểm soát áp áp lực đặt theo mục tiêu thể tích
•    BPAP : tự thở trên 2 mức áp lực
•    Apnea Ventilation : thông khí dự phòng
•    Chế độ thở không xâm lấn :
•    PCV : thông khí điều khiển áp lực
•    PSIMV : thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì kiểm soát áp lực
•    CPAP/PSV : thở áp lực dương liên tục/hỗ trợ áp lực
•    BPAP : tự thở trên 2 mức 
•    APRV : thông khí giải phóng áp lực trên đường thở
Thông số điều khiển :
•    Phần trăm Oxy O2% : 21 đến 100% (bước tăng 1%)
•    Thể tích khí lưu thông Vt :
+ Người lớn : từ ≤ 100  đến ≥ 2000 ml (bước tăng 10 ml)
+ Trẻ em : từ ≤ 20  đến ≥ 300 ml (bước tăng 1 ml)
+ Lựa chọn thêm - Trẻ sơ sinh : từ ≤ 2  đến ≥ 300 ml (bước tăng 1 ml)
•    Thể tích phút : 100 Lít/phút
•    Tần số thở f: từ ≤ 1 đến ≥ 150 nhịp/phút
•    Tỷ lệ I:E : từ ≤ 4:1 đến ≥ 1:10
•    Thời gian thở vào Tinsp : từ  ≤ 0.2 đến ≥ 10 giây
•    Thời gian tăng áp lực Tslope : từ 0 đến ≥ 2 giây
•    Thời gian mức cao Thigh : ≤ 0.2 đến ≥ 30 giây
•    Thời gian mức thấp Tlow : ≤ 0.2 đến ≥ 30 giây
•    Thời gian tạm dừng Tpause : từ ≤ 5% đến ≥ 60%, hoặc off
•    Áp lực điều khiển ΔPinsp : từ 0 đến ≥ 60 CmH2O
•    Áp lực hỗ trợ : ΔPsupp : từ ≤ 5 đến ≥ 60 CmH2O
•    Áp lực mức cao Phigh : từ 0 đến ≥ 60 CmH2O
•    Áp lực mức thấp Plow : từ 0 đến ≥ 45 CmH2O
•    Áp lực dương cuối thời kỳ thở ra PEEP : từ ≤ 1 đến ≥ 45 CmH2O, hoặc tắt
•    Trigger dòng : từ ≤ 0.5 đến ≥ 15 lít/phút
•    Trigger áp lực : từ ≤ -10 đến ≥ -0.5 CmH2O
•    Ngưỡng ngắt kỳ thở vào Exp% : ≤ 10% đến ≥ 85%, hoặc tự động
Thông số theo dõi :
•    Áp lực đường thở Paw : từ 0 đến  ≥ 100 CmH2O
•    Áp lực đỉnh Ppeak : từ ≤ -10 đến ≥ 100 CmH2O
•    Áp lực bình nguyên Pplat : từ ≤ -10  đến ≥ 100 CmH2O
•    Áp lực trung bình Pmean : từ ≤ -10  đến ≥ 100 CmH2O
•    Áp lực dương cuối thời kỳ thở ra PEEP : từ ≤ -10 đến ≥ 100 CmH2O
•    Thể tích phút MV : từ 0 đến ≥ 99.9 lít/phút
•    Thể tích phút rò rỉ MV Leak : từ 0 đến ≥ 99.9 lít/phút
•    Thể tích phút tự thở MV spn : từ 0 đến ≥ 99.9 lít/phút
•    Thể tích khí thở ra Vte : từ 0 đến ≥ 4000 mL
•    Thể tích khí thở vào Vti : từ 0 đến ≥ 4000 mL
•    Thể tích phút khí thở ra chế độ tự thở VTe spn : từ 0 đến ≥ 4000 mL
•    Thể tích khí thở ra/ chỉ số trọng lượng cơ thể lý tưởng VTe/IBW : từ 0 đến ≥ 99.9 ml/Kg
•    Tổng tần số ftotal : từ 0 đến  ≥ 99 nhịp/phút
•    Tần số thở máy fmand : từ 0 đến  ≥ 99 nhịp/phút
•    Tần số tự thở fspn : từ 0 đến  ≥ 99 nhịp/phút
•    Trở kháng đường thở ra Re : từ 0 đến  ≥ 600 CmH2O/L/s 
•    Trở kháng đường thở vào Ri : từ 0 đến  ≥ 600 CmH2O/L/s 
•    Độ giãn nở phổi động Cdyn : từ 0 đến ≥ 300 ml/ CmH2O
•    Độ giãn nở phổi tĩnh Cstat : từ 0 đến ≥ 300 ml/ CmH2O
•    Hằng số thời gian thở ra RC-exp : từ 0 đến ≥ 10 giây
•    Công thở WOB : từ 0 đến ≥ 100 J/phút
•    Tỷ số thở nhanh nông RSBI : từ 0 đến ≥ 999 1/phút.lít
•    Áp lực thở vào tối đa NIF : từ ≤ - 45 đến 0 CmH2O
•    Áp lực tắc nghẽn đường thở P0.1 : từ ≤ - 20 đến 0 CmH2O
•    Áp lực Dương cuối thời ký thở ra điện tử PEEPi : từ 0 đến ≥ 100 CmH2O
•    Phần trăm oxy O2% : từ ≤ 15 đến ≥ 100%
•    Dòng Flow : từ 0 đến ≥ 70 lít/phút
•    Biểu đồ thời gian thực :
+ Dạng sóng áp lực/ thời gian
+ Dạng sóng dòng Flow/thời gian
+ Dạng sóng thể tích/ thời gian
+ Vòng lặp áp lực-thể tích
+ Vòng lặp dòng Flow/thời gian
+ Vòng lặp áp lực /dòng Flow
Thông khí dự Phòng Apnea Ventilation :
•    Thể tích khí lưu thông Vtapnea :
+ Người lớn : từ ≤ 100  đến ≥ 2000 ml (bước tăng 10 ml)
+ Trẻ em : từ ≤ 20  đến ≥ 300 ml (bước tăng 1 ml)
+ Lựa chọn thêm - Trẻ sơ sinh : từ ≤ 2  đến ≥ 300 ml (bước tăng 1 ml)
•    Áp lực điều khiển ΔPapnea : từ ≤ 5 đến ≥ 60 CmH2O
•    Tần số thở fapnea : từ ≤ 1 đến ≥ 80 nhịp/phút
•    Thời gian thở vào Apnea Tapnea: từ  ≤ 0.2 đến ≥ 10 giây
 Chế độ thở dài Sigh :
•    Công tắc sigh : mở, tắt
•    Khoảng thời gian : từ ≤ 20 giấy đến ≥ 180 phút (tăng 1 giây từ 20 đến 59 giây, tăng 1 phút từ 1 đến 180 phút.
•    Chu kỳ sigh : ≤ 1 đến ≥ 20
•    Áp lực Dương cuối thời kỳ thở ra  Δint.PEEP : từ ≤ 1 đến ≥ 45 CmH2O, hoặc tắt
 Độ chính xác các thông số điều khiển :
•    O2%    : ± (3% + 1% của giá trị cài đặt)
•    TV (Tidal volume)      : ± (10 mL + 10% giá trị cài đặt)
•    Tinsp   : ± 0.1 giây hoặc ± 10% giá trị cài đặt
•    I:E       : 2:1 đến 1:4 ± 10% giá trị cài đặt
•    F          : ± 1 nhịp/phút
•    fSIMV : ± 1 nhịp/phút
•    Tslope  : ± (0.2 giây + 20% của giá trị cài đặt)
•    PEEP   : ± (2.0 CmH2O + 5% của giá trị cài đặt)
•    ΔPinsp : ± (2.0 CmH2O + 5% của giá trị cài đặt)
•    ΔPsupp: ± (2.0 CmH2O + 5% của giá trị cài đặt)
•    Phigh   : ± (2.0 CmH2O + 5% của giá trị cài đặt)
•    Plow    : ± (2.0 CmH2O + 5% của giá trị cài đặt)
•    Thigh   : ± 0.2 giây hoặc ±10% của giá trị cài đặt
•    Tlow    : ± 0.2 giây hoặc ±10% của giá trị cài đặt
•    Trigger áp lực : ± (1.0 CmH2O + 10% của giá trị cài đặt)
•    Trigger dòng Flow : ± (1.0 lít/phút + 10% của giá trị cài đặt)
•    Δint.PEEP       : ± (2.0 CmH2O + 5% của giá trị cài đặt)
•    Exp%  : ± 10%
•    Fapnea : ± 1 nhịp/phút
•    ΔPapnea : ± (2.0 CmH2O + 5% của giá trị cài đặt)
•    Tvapnea           : ± (10 mL + 10% giá trị cài đặt)
•    Apnea  Tinsp   : ± 0.1 giây ±10% của giá trị cài đặt
Độ chính xác các thông số theo dõi :
•    Áp lực đường thở (Ppeak, Pplat, Pmeam, PEEP, PAP, EPAP) : ± (2.0 CmH2O + 4% giá trị đọc thực tế)
•    Thể tích khí lưu thông TV -Tidal Volume (Tvi, Tve, TVe/IBW, TVe spn) :
+ Từ 0 đến 100 ml : ± (10 ml + 3% giá trị đọc thực tế)
+ Từ 100 đến 4000 ml : ± (3 ml + 10% giá trị đọc thực tế)
•    Thể tích phút (MV, MVspn, Mvleak) : ± 0.3 lít/phút hoặc ± 8% giá trị đọc thực tế
•    Tần số ( ftotal, fmand, fspn)   : ± 5% giá trị đọc được hoặc ± 1 nhịp/phút
•    FiO2 : ± (2.5% + 2.5% giá trị đọc thực tế)
•    NIF : ± (2.0 CmH2O + 4% giá trị đọc thực tế)
•    P0.1 : ± (2.0 CmH2O + 4% giá trị đọc thực tế)
Cài đặt báo động :
•    Thể tích khí lưu thông : mức cao/ mức thấp
•    Thể tích phút : mức cao/ mức thấp
•    Áp lực đường thở : mức cao/ mức thấp
•     Tần số thở  : mức cao/ mức thấp
•    FiO2 : mức cao/ mức thấp
•    Thời gian báo động dự phòng : từ ≤ 5 đến ≥ 60 giây
Xu hướng trend :
•    Loại : Bảng, đồ họa
•    Thời gian : ≥ 72 giờ
•    Nội dung : Các thông số theo dõi, các thông số cài đặt (chế độ thông khí và thông số cài đặt)
 
Yêu cầu về môi trường:
•    Nhiệt độ :
+ Hoạt động : từ ≤ 5 đến ≥ 400C
+ Lưu trữ và vận chuyển : từ ≤ -20 đến ≥ 600C, với cảm biến oxy từ ≤ -20 đến ≥ 500C
•    Độ ẩm :
+ Hoạt động : từ ≤ 10 đến ≥ 95%
+ Lưu trữ và vận chuyển : từ ≤ 10 đến ≥ 95%
•    Áp suất :
+ Hoạt động : từ ≤ 62 đến ≥106 kPa
+ Lưu trữ và vận chuyển : từ ≤ 50 đến ≥106 kPa
 
Nguồn điện,pin dự phòng :
•    Nguồn cung cấp điện áp AC :
•    Điện áp vào : 100 – 240V
•    Tần số vào : 50/60 Hz
•    Dòng điện vào : tối đa 2.5A
•    Cầu chì : T2.5 AH/250V
•      Pin dự phòng :
•    Số lượng : 1 hoặc 2 (lựa chọn thêm)
•    Loại pin : Lithium-ion lắp bên trong máy, 11.25 VDC, 6400 mAh
•    Thời gian làm việc : ≥ 3 tiếng với 1 pin, ≥ 6 tiếng với lựa chọn 2 pin

An Lợi Medical là đơn vị chuyên cung cấp và phân phối các thiết bị y tế đạt chuẩn được lựa chọn cẩn thận trong từng danh mục. 

Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến sức khỏe, an toàn tuyệt đối và trải nghiệm tuyệt vời cho cho khách hàng 

Chúc quý khách hàng có thật nhiều sức khỏe !!!

 

Email: info@anloimedical.com

Hotline:  0938439802

 

 

 

  • Đánh giá của bạn
Sản phẩm liên quan

 

Chào mừng đến với Website Công ty TBYT An Lợi, chúc quý khách có trải nghiệm tuyệt vời

Đã thêm vào giỏ hàng